Czech English

Prosím, čtěte pozorně!
 

Běžný účet SAMOJED KLUBU
Na tento účet zasílejte veškeré úhrady účelových poplatků a členského příspěvku !!!
 

Platby v CZK

Název a sídlo peněžního ústavu: FIO banka a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Název účtu: Samojed klub z.s., Mělnická 205, 250 65 Líbeznice
   
Číslo účtu:
 
2001082844/2010
SWIFT kód či BIC: FIOBCZPPXXX ... IBAN: CZ64 2010 0000 0020 0108 2844

Platby v EURO

Název a sídlo peněžního ústavu: FIO banka a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Název účtu: Samojed klub z.s., Mělnická 205, 250 65 Líbeznice
   
Číslo účtu:
 
2701082845/2010
SWIFT kód či BIC: FIOBCZPPXXX ... IBAN: CZ54 2010 0000 0027 0108 2845
 

Identifikace plateb


Pro rozlišení účelu platby a plátce je určen šestimístný variabilní symbol ve tvaru XXYYYY.
2 číslice XX rozlišují účel platby:
10 členský příspěvek
21 vystavení krycích listů pro majtele feny
31 bonitace
41 pracovní třída
51 inzeráty
61 výstavní poplatky

4 číslice YYYY rozlišují plátce – člena klubu (jedná se o evidenční číslo uvedené na Průkazu člena).
Věnujte prosím vyplnění variabilního symbolu pozornost, neboť jenom tímto způsobem je možné určit, kdo a za jakým účelem prováděl úhradu ve prospěch účtu klubu. Doporučuji uschovat doklad o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu).

Výše členského příspěvku a účelových poplatků v Kč:
Členský příspěvek 450,-
Bonitace 500,-
Vystavení krycích listů pro majitele feny 300,-
Pracovní třída 100,-

Výše účelových poplatků pro nečleny Samojed klubu v Kč:
Bonitace 1000,-
Smlouva o poskytování chovatelského servisu 500,-
Vystavení krycích listů pro majitele feny 600,-
Pracovní třída 100,-


Cena inzerce ve Zpravodaji SK v Kč:
1/4 stránky 150,-
1/2 stránky 300,-
3/4 stránky 450,-
celá strana 600,-

Pro členy Samojed klubu platí u inzerce 80% slevy.

Inzerce na webových stránkách SK
V podobě: název případně nadpis a odkaz na www stránky případně leták ... 100 Kč/ 1 měsíc

Po předchozí dohodě je možno platit poplatky na klubových akcích (výstava, bonitace, tábor) v hotovosti u ekonoma klubu.
Tvorba stranek pro chovatele