Czech English

Uchovnění psa/feny.

Aktualizace 25.6.2015

Uchovnit psa (fenu) lze po dosažení věku 15 měsíců.

Co potřebujete, než se na bonitaci přihlásíte?
* Vyhodnocení displazie kyčelních kloubů (DKK) -nejvíce C = „2/2“ (rentgen DKK se provádí od 12 měsíců).
* Jedinci importovaní ze zahraničí musí doložit oftalmologické vyšetření očí od veterinárního specialisty certifikovaného v ČR (seznam viz Komora veterinárních lékařů ČR, www.vetkom.cz) * Pes musí absolvovat účast na výstavě se zadáváním titulu CAC, kde bude jedinec ohodnocen známkou nejméně „velmi dobrý“. Výsledek musí být doložen zápisem v PP nebo posudkovým listem.
* Pes by měl být na bonitaci předveden v dobré fyzické i psychické kondici. Měl by zvládnout chůzi a klus (ne mimochod) u nohy.
* V klidu si nechat změřit kohoutkovou výšku.
* Bez známek agresivity ukázat skus a počet zubů a samci si také musí nechat sáhnout na varlata.
* Měl by umět stát v klidové pozici (výstavní postoj) tak, aby se dal posoudit jeho celkový vzhled (hlava, trup, úhlení končetin, ocas atd.)
* Musí utáhnout břemeno o váze min 5 kg na vzdálenost 30 m. Používá se např.pneumatika nebo vozík.

S sebou nezapomeňte:
* očkovací průkaz
* průkaz původu
* výsledky DKK případně ofgalmologické vyšetření
* a dobrou náladu!!!

Případný neúspěch na bonitaci přijměte s optimistickým postojem. Pes zůstává naším nejlepším přítelem, ať je chovný či nikoliv!

Přihláška na bonitaci ke stažení v sekci Ke stažení. Odesílá se poradci chovu (viz Kontakty).

Tvorba stranek pro chovatele