Czech English

Vratka poplatku

POZOR zruen

Díky pro Petru Henčelovou za velmi hezké fotografie ze zimního tábora...  ... box detail

 4728

Termíny pro plnění podmínek pracovní třídy 2019-2020...

Plnn pracovn tdy 2019 2020

!!! POZOR ZMĚNY !!!
 
Změna ceny za vyhodnocení snímků DKK u dr.Duchka. Cena za vyhodnocení se zvedá na 500,- Kč. V případě, že RTG snímek vyhotoví pracoviště dr.Duchka, bude vyhodnocení tohoto snímku pro členy Samojed klubu z.s. ZDARMA.
 
Na základě předložené zprávy ekonoma diskutovala členská schůze možnosti zvýšení příjmu klubu a v této souvislosti rozhodla o zvýšení poplatku za bonitaci na výši 1.000 Kč za psa pro nečlena klubu, pro člena klubu bude poskytována SLEVA ve výši 50%. S platností od 1.1.2020 tedy budou členové klubu platit za bonitace 500 Kč za psa.
 
Členská schůze dne 30.3.2019 rozhodla o úpravě zápisního řádu klubu tak, aby byly chovné podmínky sjednoceny s Klubem severských psů:
1. Ruší se povinnost tahu břemene
2. Zavádí se povinnost pro uchovnění udělení známky minimálně VD z výstavy pořádané klubem
3. Oční vyšetření nadále platné pouze 1 kalendářní rok
Všechny tyto změny nabývají platnosti od 30.3.2019

Děkujeme firmě Yoggies za sponzorování speciální výstavy samojedů na zámku v Letovicích. Vystavovatelé byli s výběrem sponzora spokojeni a také nás potěšilo, že někteří těmito granulemi své pejsky již krmí…

 

Plnění pracovní třídy sezóna 2018/2019

 

Káry                                                                                                            Odpovědná osoba

20.10.-21.10.2018       Červený Kostelec                                                    Ota Janko

3.11.-4.11.2018            Stochov                                                                  Roman Habásko

17.11.-18.11.2018        Běleč nad Orlicí                                                      Ota Janko

24.11.-25.11.2018        Břežany u Horažďovic                                            Roman Habásko

 

Saně

12.1.-13.1.2019            Abertamy                                                               Ota Janko

22.1.-26.1.2019            Deštné v Orlických horách                                    Roman Habásko

 

 

UPOZORNĚNÍ:              

Majitel psa(feny) je povinen prokázat totožnost jedince přímo na místě

předložením originálu PP určené odpovědné osobě jednoho z klubů a dále je

povinen předat určené odpovědné osobě vyplněnou kartu jedince pro tento

závod, nejpozději při prezentaci. Bez toho nebude majiteli psa potvrzeno

plnění pracovní třídy !!!

Pracovní třídu nelze plnit v kat. příchozí a v kat. turistická !!!

          

Kontakty:             Roman Habásko     mob. 607 807 564            e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                            Ota Janko                mob. 775 177 839            e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

Dne 20.4.2018 byla u jedince plemene samojed diagnostikována nemoc kůže - sebaceózní adenitida. Okamžitě byla kontaktována poradkyně chovu a majitelé rodičů postiženého samojeda. Protože výskyt této choroby není u samojedů častý, obrátili jsme se na klub Akita Inu, kde je nejvíce takto nemocných zvířat. Předsedkyně klubu nám na základě svých zkušeností a dlouhodobé spolupráce doporučila, abychom se obrátili na specialistku na kožní dermatologii MVDr. Rostislavu Fábikovou. Nemocemi kůže se zabývá již od r. 1993, je členkou Evropské a Americké asociace veterinárních dermatologů, působí jako externista na několika klinikách v ČR a v Itálii, přednáší na dermatologických kongresech a seminářích, píše odborné články a překládá z anglických originálů odbornou literaturu z oboru veterinární dermatologie. Poskytla nám několik fotografií nemocného samojeda a fotografii po léčbě.

Ota Janko
předseda klubu

 

Sebaceózní adenitida


Je kožní onemocnění postihující mazové žlázy v kůži. Postižení mazových žláz probíhá na různých úrovních: jako bakteriální hnisavý zánět, jako imunitní zánět, atrofie, degenerace až úplná absence. Ačkoliv procesy v mazových žlázách jsou u různých jedinců různé, výsledek na kůži je obvykle podobný. Na kůži psů se objevuje nadměrná tvorba šupin, keratinových odlitků, které slepují chlupy. Výsledkem je zhoršená kvalita srsti, vypadávání chlupů až lysivost. Při sezónním línání je ztráta srsti ještě výraznější. Chybí téměř veškerá podsada, srst nemá objem. Může být postižené celé tělo nebo jen některá místa. Výraznější změny na kůži se projevují zřetelněji v místech, kde je více mazových žláz: kolem očí, na uších a v meziprstí.
Onemocnění se prokazuje histologicky, posouzením kožní biopsie. Toto je nejpřesnější metoda, která odhalí patologické procesy v kůži, ideálně pokud ji posoudí veterinární histopatolog.
S.A. je léčitelná, ale není vyléčitelná. Vzhledem k tomu, že se přesně neví, jaká je hlavní příčina nemoci, často je S.A. považována za idiopatické onemocnění. Literatura tvrdí, že se jedná o autoimunitní zánětlivý proces na mazových žlázkách a pro léčbu doporučuje veterinární cyklosporin. Léčba je dlouhodobá až celoživotní. Bohužel ne u všech jedinců přináší 100% výsledky, je i finančně náročná. Po dlouhodobém podávání se mohou objevit vedlejší účinky.
Lepší výsledky přinášejí vysoké dávky vitamínu A a nenasycené mastné kyseliny v olejích.
Lokální léčba dle klasické veterinární dermatologie pomocí dezinfekčních šamponů mě osobně neuspokojuje, poněvadž kůže je po nich ještě mnohem více vysušená.
Naopak já kůži a srst promašťuji, vycházím z logiky, ze když kůže nemá mazové žlázy a neprodukuje maz, tak je třeba ji promastit. Pro tyto účely jsem vyvinula různé zábaly, koupele ve vířivce s oleji a ozonoterapií. Výsledek na mých pacientech je vidět a zvířata pak dosáhnou příjemnějšího komfortu. Při koupeli se postižený jedinec zbaví mrtvé podsady a šupin. Kůže již není suchá, je bez šupin, dochází k lepšímu a rovnoměrnému obrůstání.
Genetické testy na sebaceózní adenitidu se zatím neprovádějí, protože není znám způsob dědičnosti ani kauzální mutace, která by byla za toto onemocnění zodpovědná.
Z praktického hlediska doporučuji nespojovat opakovaně psa a fenu, u jejichž štěňat se S.A. objevila a samozřejmě postižené jedince s klinickými příznaky nekrýt.
I přestože se jedná o nepříjemné a chronické onemocnění, naštěstí nedochází k ohrožení zdravotního stavu ani života psa.
Při komplikacích může být narušena kvalita života v podobě zánětů a svědivosti a také dle mé intuice i sebevědomí psa nebo pocit nedostatečné ochrany kůže.
Doporučuji však přistupovat k tomuto onemocnění soudně, s respektem a bez zbytečné paniky v chovatelských klubech a v chovatelských stanicích. Vzhledem k tomu, že opravdu není jasné, jaká genová mutace za to může nebo jak se přesně geneticky přenáší, je třeba být pouze obezřetní při spojování určitých jedinců a být opravdu soudní a nepoužívat v chovu postižené jedince.
Jsem k dispozici pro další studie a evidence S.A. a sbírám podklady pro eventuelní genetické testy do budoucna. U samojedů se toto onemocnění objevilo nedávno, dosud jsem řešila nejvíce plemeno akita inu a královské pudly a pár bišonků. Také mám jeden případ 13 letého perského kocoura, který se po 4 měsíční léčbě uzdravil.
Kromě klasické veterinární dermatologie využívám v léčbě ještě dermatokosmetologii a fyziologickou regulační medicínu, takže vítám pacienty, kteří chtějí přistoupit na šetrné alternativní přístupy.

MVDr. Rostislava Fábiková
Veterinární dermatologie a kosmetologie

Foto:

  

Fena samojeda před léčbou...

Fena samojeda po léčbě...

Článek zveřejněn bez úprav s laskavým souhlasem autora ... box detail

!!!  POZOR  !!!

 

Vážení přátelé,

dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o ochraně osobních dat (GDPR). Povinnosti z něj vyplývající se vztahují i na všechny spolky, tedy i na chovatelské kluby. Abyste mohli i nadále využívat služeb klubu, potřebujeme od vás obdržet poštou podepsaný originál "Souhlasu se zpracováním osobních údajů", který přikládáme.
Chápeme, že je to pro vás nadbytečná práce s tiskem a návštěvou pošty, ale bohužel musíme tuto normu všichni respektovat.
Bez tohoto souhlasu nebudete moci hlásit svoje psy na klubové akce, nebudete moci hlásit vaše psy na jakoukoliv výstavu v ČR a využívat pro to také online databáze Dogoffice. Nebudete moci být uvedeni v katalogu jakékoliv výstavy v ČR. Nebudou moci být zveřejňovány výsledky vašich psů a fotografie v tisku a ani na webu a sociálních médiích. Nebudete se moci se svými psy zúčastnit bonitací a nebude možné vám vystavovat krycí listy, protože klub nebude moci vést evidenci jedinců. ČMKU vám nebude moci vydat PP a zapisovat vaše chovné jedice a vrhy do Plemenné knihy. Klub nebude také moci vést vaši členskou evidenci a proto nebudete moci obdržet klubový zpravodaj.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) byl e-mailovou poštou rozeslán všem členům. Pokud by jej někdo nedostal nebo by se akcí klubu chtěl účastnit i nečlen, pak si jej může vytisknout z odkazu na konci tohoto upozornění.

 

Velmi se vám omlouváme za nepříjemnosti, které však nikdo z nás nezpůsobil.

S pozdravem
ing.Radovan Lysák
tajemník
Samojed klub z.s.

PS: Souhlas, prosím, odešlete na adresu:

ing.Radovan Lysák
Brandlova 84
695 04 Hodonín

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) ... box detail

!!! POZOR ZMĚNA !!!

Samojedi nyní patří na PK ČMKU k nové zaměstnankyni,  paní Evě Dragovič - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

!!! POZOR !!!

Upozornění výboru - změna chovných podmínek !!!

Dne 28.8.2017 byl při veterinárním vyšetření zachycen výskyt jedince plemene samojed postiženého dědičnou hluchotou. Výbor Samojed klubu z.s. se o této skutečnosti dozvěděl se zpožděním, a to v listopadu 2017.
Vzhledem k tomu, že se jedná o závažnou dědičnou chorobu uvedenou jako vylučující z chovu přímo v preambuli mezinárodního chovatelského řádu FCI a také ve znění článku II, odst.2, písm.a) Zápisního řádu ČMKU, obrátil se výbor Samojed klubu z.s. na komisi pro chov a zdraví ČMKU o vydání jejího stanoviska.
Dne 15.3.2018 komise doporučila, aby byl zdravotní stav populace plemena samojed v ČR nadále sledován i z hlediska dědičné hluchoty, a to pomocí BAER testu. Toto doporučení schválilo svým rozhodnutím Předsednictvo ČMKU na svém zasedání dne 24.3.2018.

Ode dne tohoto rozhodnutí tedy vstupuje v platnost nová podmínka pro chovnost plemene samojed v ČR, a to:

 

S okamžitou platností se zavádí povinnost při bonitacích a při vydání nových krycích listů doložit negativní vyšetření BAER (je možné provádět od 2 měsíců věku). U již vydaných krycích listů se omezuje podmínečně jejich platnost až do okamžiku dodání negativního BAER testu u v krycích listech uvedených potencionálních rodičů.

 

Výše uvedené chovné podmínky se zavádějí na dobu neurčitou. BAER test je jednorázovým veterinárním vyšetřením a je platný po celý život psa.


Seznam veterinárních pracovišt provádějících BAER test (bude postupně aktualizován):

MVDr. Markéta Pacltová
Veterinární ordinace
Americká 43,
351 01 Františkovy lázně
mobil: 736 674 959
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
poznámka: přístroj BAERCOM, bez sedace, po dohodě změří štěňata u Vás doma

ABClinic veterinární klinika
Jemelkova 42, Brno - Starý Lískovec
Tel.: 547 242 126 recepce
mobil: 606 513 925
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
poznámka: přístroj BAERCOM, bez sedace

CB Vet
ul. U lesa 1, sídl. Máj,
370 05 České Budějovice
mob: +420 385 310 797
email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
poznámka: přístroj BAERCOM, pouze se sedací

Veterinární nemocnice AA-Vet
Chmelová 2920/6
106 00, Praha 10 – Zahradní Město
tel.: 271 751 907, 272 652 611
mob: 604 242 789
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
poznámka: pouze se sedací

Veterinární klinika Jaggy Praha
Reinerova 9
163 00, Praha 6-Řepy
tel.: 235 097 540
email.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
poznámka: pouze se sedací

Veterinární klinika LIFE ordinace Havířov
Dělnická 59, 736 01 Havířov
tel.: +420 596 440 607
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
poznámka: přístroj BAERCOM, bez sedace

Veterinární klinika Horky
Horky nad Jizerou 19, 294 73
tel. 326 329 533
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
poznámka: přístroj BAERCOM, klidná zvířata bez sedace

POZOR ... v sekci Chov / Info jsme pro vás umístili novou Směrnici ČMKU pro zápis do průkazu původu !!!

V sekci "Klubové akce / Výstavy / Výsledky" najdete nejnovější výsledky výstav pořádaných klubem....

Plnění pracovní třídy sezóna  2017/2018

 

Káry                                                                                        Odpovědná osoba

30.9.-1.10.2017            Hrob u Teplic                                     Ota Janko

7.10.-8.10.2017            Abertamy                                           Martin Slepička

21.10.-22.10.2017        Červený Kostelec                              Ota Janko

28.10.-29.10.2017        Tři Studně                                          Ota Janko

11.11.-12.11.2017        Stochov                                              Roman Habásko

18.11.-19.11.2017        Běleč nad Orlicí                                 Ota Janko

 

Saně

6.1. -7.1.2018               Paseky nad Jizerou                            Ota Janko

13.1.-14.1.2018            Abertamy                                            Roman Habásko

24.1.-27.1.2018            Deštné v Orlických horách                 Roman Habásko

27.1.-28.1.2018            Tři Studně                                          Ota Janko

3.2.-4.2.2018                Zásada                                               Ota Janko

 

UPOZORNĚNÍ:              

Majitel psa(feny) je povinen prokázat totožnost jedince přímo na místě

předložením originálu PP  určené odpovědné osobě jednoho z klubů  a dále je

povinen  předat určené odpovědné osobě vyplněnou kartu jedince pro tento

závod, nejpozději při prezentaci. Bez toho nebude majiteli psa potvrzeno

plnění pracovní třídy !!!

          

Kontakty:                        

Martin Slepička       mob. 606 766 988             e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Roman Habásko     mob. 607 807 564             e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ota Janko                mob. 775 177 839            e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FCI, UCI, mezinárodní chovatelské kluby aneb kdo se v tom má vyznat?

V chovu psů s průkazem původu, nebo chcete-li laicky s rodokmenem, působí celá řada organizací. Většina z nich je označována zkratkami, ve kterých se začátečník a někdy i zkušený chovatel nevyzná. Přikládáme vám článek, který vám to objasní, a to ZDE box detail.

Posílejte fotografie svých samojedích mazlíků na e-mail tajemníka klubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a nejdete je v sekci Fotosoutěž box detail...

V sekci Klubové akce/Výstavy/Fotogalerie najdete nové fotografie ze Středoevropské výstavy...

Dobrý den přátelé, první Středoevropská výstava samojedů je dnes již historií a my bychom touto cestou rádi poděkovali všem, kdo se svým zapojením zasloužili o její důstojný průběh.
Velké díky patří všem vystavovatelům, kteří vážili mnohdy i velmi dlouhou cestu, aby k nám přijeli. Doufáme, že si pobyt ve Valticích a účast na výstavě a doprovodných akcích užili.
Děkujeme všem, kteří se dlouhou a složitou přípravou této akce zabývali a umožnili ostatním se jí zúčastnit.
Děkujeme všem, kdo pomáhali při akci samotné a svojí obětavou prací připravili akci, za kterou se nemusí stydět. Ohlasy z celé Evropy tomu ostatně dávají za pravdu.
Děkujeme také rozhodčím (Val Freer a Sue Smith) a také lektorkám (Renata Fossati a Tuula Pratt) za jimi odvedenou skvělou práci.
Žádná tak velká akce by se neobešla bez podpory partnerů. Děkujeme tedy Jihomoravskému kraji, městu Valtice, firmě Nativia s.r.o., firmě Tenesco s.r.o., firmě MEVET spol. s r.o., Českomoravské kynologické unii a Samojed klubu Slovensko. Dále pak zaměstnancům správy Statního zámku Valtice, hotelu Hubertus Valtice, firmě Manmat, firmě ZERO DC, Jiřímu Táborskému – ZEPTER, Romaně Nagyové – CZ ARTS. HANARNY kokardy – Haně Kiškové, Petře Márové – salon Adah, Aleně Vlčkové, Luďkovi Pilařovi, Stanislavu Zikánovi, Michaele Semerákové, manželům Jankovým, manželům Henčelovým a manželům Lysákovým.
Doufáme, že se vám na naší výstavě líbilo a někdy v blízké budoucnosti se na zámku Valtice znovu setkáme...

 

BOB - KIDDY KATRIN KATIE ORLEANSNOW, maj. Luxová Marcela
BOS - ANATINA WEBMASTER, maj: Vidic Miran a Nika

Tvorba stranek pro chovatele