Czech English

Výbor Samojed klubu spolu se sponzory se i letos snažil zajistit optimální podmínky pro vystavované pejsky, jejich majitele i diváky. Věříme, že vysoký počet vystavovaných samojedíků, letos padl rekord!!!, je odrazem spokojenosti Vás vystavovatelů se zabezpečením z minulých výstav. Tímto bychom chtěli Vám všem poděkovat za podporu Samojed klubu!!!!!

Poděkování patří i panu rozhodčímu Karlu Hořákovi, který přijal naše pozvání k posuzování Klubové výstavy. Dále děkujeme paní Lence Budišové a Michaele Snášelové za práci zapisovatelek ve výstavním kruhu.

Děkujeme generálnímu sponzoru Klubové výstavy firmě A-FOODS s.r.o, za celkem 171,5 kg krmiva!!! a dárky pro všechny pejsky, fírmě JUKO petfood s.r.o i všem ostatním sponzorům. Oceňujeme zájem o sponzoring a jakoukoliv pomoc z řad chovatelů a majitelů samojedíků :-)

Děkujeme chovatelských stanicím i jednotlivcům, kteří věnovali sponzorské dary:
Od Račí studánky (maj. Vávrová Hana MUDr.) - poháry, dárky pro děti, sladkosti, polštáře, dary pro rozhodčího, dovoz sponzoringu
Diamond Snow (maj. Dobešová Michaela, DiS.) – zajištění sponzora A-FOODS, tisk výstavních katalogů
Sněhový zázrak (maj. Vlčková Alena) – dózičky na olejík a záložky do knížky pro vystavovatele, návrh a tisk pozvánek na klubové akce a kartiček KV, tisk výstavních čísel, diplomů a příprava složek
Vidnavská záře (maj. Piskacisová Renata) – zajištění sponzora JUKO, tisk posudků, zajištění zvukové aparatury, dovoz sponzoringu
Orleansnow (maj. Luxová Marcela) – kokardy BIS štěně, dorost, veterán, páry, chovatelské skupiny a skupiny potomků
Carpathian white smile (maj. Henčelová Petra, Ing.) - balíčky pro všechny pejsky
Tikibara (maj. Janková Jaroslava) – pomoc při organizaci výstavy
paní Romaně Nagyové – hrníčky, talířky s motivem samojedíka
panu Romanu Tůmovi – 2 balení 4 kg granulí, tisk propozic a přihlášek
paní Marii Hyblbauerové – finanční částka
paní Ivě Lysákové (CHS aljašských malamutů Inditarod) – poháry, složky
paní Báře Grdinové (CHS sibiřských husky B.G´s Phantasia) – sponzoring potisku kokard
a všem ostatním, kteří přispěli přihlášením samojedíka na výstavu, svým časem i jakoukoliv jinou pomocí.
Všem děkujeme a srdečně gratulujeme k velkým i menším úspěchům!!!! Těšíme se spolu s Vámi na další akci!!!

Fotogalerie
Renata Piskacisová

Video
Marie Hyblbauerová

Výsledky ve formátu PDF

Tvorba stranek pro chovatele