Czech English

Před 25 lety začal oficielně fungovat Samojed klub. Byl sice zaregistrován o rok dříve v listopadu 1991, ale až v roce 1992 zahájil svoji činnost.

Do roku 1990 byla plemena psů v tehdejším Československu rozdělena do 3 skupin, plemena lovecká byla registrována pod Český myslivecký svaz a Federální výbor mysliveckých svazů v ČSSR, jehož prostřednictvím jsme byli členy F.C.I. Služební plemena spadala pod Svazarm a všechna ostatní pod Český svaz chovatelů. Každý kdo chtěl být členem klubu určitého plemene, musel být v místě bydliště i členem některé ze tří organizací. Jednalo se o dvojí členství a všechny přihlášky do klubu nebo přihlášky vrhů musela potvrdit i některá tato základní organizace.

Po revoluci se toto dvojí členství zrušilo a odbourala se i další zbytečná nařízení. V této době začaly vznikat nové kluby jako houby po dešti. Stačila registrace skupiny tří lidí na Ministerstvu vnitra. Vznikaly i různé kynologické svazy, které pro kluby vydávaly průkazy původu. Některé kluby vznikaly oprávněně i když chov psů byl svazován spoustou zbytečných předpisů a nařízení. Ale většina klubů vznikala tak, že hodně nezkušených chovatelů chtělo ovlivňovat chov a stát se poradci chovu nebo předsedy klubů. Takto vznikl i Samojed klub: jistá chovatelka, která neprošla při volbách na funkci poradce chovu v Klubu severských psů, měla tuto funkci jistou v klubu novém. V této době začala vznikat i nová zastřešující organizace - Českomoravská kynologická unie, která nás začala zastupovat v F.C.I. a dala chaosu v těchto kynologických spolcích řád. Stanovila pravidla (daleko přísnější), jak mohou nové kluby vznikat a co všechno musí dodržovat. Jako jediná vydává průkazy původu i další doklady. Takže v dnešní době není vedení klubu už tak jednoduché, jako tomu bylo dříve.

Samojed klub má v tomto roce (2007) 67 přihlášených členů, další chovatelé a majitelé jsou v KSP a někteří z nich jsou členy klubů obou.

S.Bogdanová

Tvorba stranek pro chovatele