Czech English

Prosím, čtěte pozorně!
 

Běžný účet SAMOJED KLUBU
Na tento účet zasílejte veškeré poplatky za účelové poplatky a členský příspěvek !!!
 

Platby v Kč

Název a sídlo peněžního ústavu: FIO banka as, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Název účtu: Samojed klub zs, Mělnická 205, 250 65 Líbeznice
   
Číslo účtu:
 

2001082844/2010


Platby proti EURO

 


 

Název a sídlo peněžního ústavu:

FIO banka as, V celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Název účtu: Samojed klub zs, Mělnická 205, 250 65 Líbeznice
   
Číslo účtu: :
 

 

SWIFT Kód či BIC: FIOBCZPPXXX
IBAN CZ54 2010 0000 0027 0108 2845


Identifikace plateb


Pro rozlišení plateb a plátce je určen šestimístný variabilní symbol ve tvaru XXYYYY.
2 číslice XX rozlišují účel platby:
10 příspěvek
21 vystavení krycích listů pro majtele feny
31 bonitace
41 pracovní třída
51 inzeráty
61 výstavní poplatky

4 číslice YYYY rozlišují plátce – člena klubu (jedná se o evidenční číslo uvedené na Průkazu člena ).
Věnujte prosím vyplnění variabilního symbolu pozornost, neboť jenom tímto způsobem je možné určit, kdo a za jakým účelem prováděl úhradu ve prospěch účtu klubu. Doporučuji uschovat doklad o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu).

Výše příspěvku a účelových poplatků v Kč:
Členský příspěvek 450,-
Bonitace 500,-

Vystavení krycích listů pro majitele feny

 

Vystavení expresních krycích listů pro majitele feny

300,-

 

600,-

Pracovní třída 100,-

Výše účelových poplatků pro nečleny Samojed klubu v Kč:
Bonitace 1000,-
*Smlouva o poskytování chovatelského servisu 1 000,-

Vystavení krycích listů pro majitele feny

 

Vystavení expresních krycích listů pro majitele feny

600,-

 

1 200,-

Pracovní třída 200,-
 
*Smlouva o poskytování chovatelského servisu - pokud o krycí list žádá nečlen klubu, musí být mezi ním a klubem předem sepsána tato smlouva - viz ZŘ článek VII.

Cena inzerce ve Zpravodaji SK v Kč:
1/4 stránky 150,-
1/2 stránky 300,-
3/4 stránky 450,-
celá strana 600,-

Pro členy Samojed klubu platí u inzerce 80% slevy.

Inzerce na webových stránkách SK
V podobě: název případně nadpis a odkaz na www stránky případně leták ... 100 Kč/ 1 měsíc

Po předchozí dohodě je možno platit poplatky na klubových akcích (výstava, bonitace, tábor) v hotovosti u ekonoma klubu .
Tvorba stranek pro chovatele