Czech English

Uchovnění psa/feny.

Aktualizace 8.5.2019

Minimální věk pro bonitaci pes/fena  - 15 měsíců.

Minimální věk pro chov pes/fena 18 měsíců. Minimální věk pro použití v chovu pes - bez omezení, fena - nejpozdější krytí v den, kdy dosáhne 8 let..

Co potřebujete, než se na bonitaci přihlásíte?


* Vyhodnocení displazie kyčelních kloubů (DKK) - Vyšetření se provádí po ukončení 1 roku zvířete. Do chovu mohou jedinci s výsledkem: HD 0/0, 0/1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 OFA – excellent, god a fair – pozitivní jedinci se spojují pouze s negativními

* Doklad o oftalmologickém vyšetření - včetně GONIOSKOPIE. I toto vyšetření se provádí po ukončení jednoho roku. Oční vyšetření platí 2 roky.
* Jedinci importovaní ze zahraničí musí doložit oftalmologické vyšetření očí od veterinárního specialisty certifikovaného v ČR (seznam viz Komora veterinárních lékařů ČR,   www.vetkom.cz)

* BEAR test – toto vyšetření může být provedeno od 2 měsíců věku štěněte (zvíře musí být očipováno). Toto vyšetření se provádí pouze jednou za život!

* Pes musí absolvovat účast na výstavě pořádané klubem se zadáváním titulu CAC, kde bude jedinec ohodnocen známkou nejméně „velmi dobrý“. Výsledek musí být doložen zápisem v PP nebo posudkovým listem.
* Pes by měl být na bonitaci předveden v dobré fyzické i psychické kondici. Měl by zvládnout chůzi a klus (ne mimochod) u nohy.
* V klidu si nechat změřit kohoutkovou výšku.
* Bez známek agresivity ukázat skus a počet zubů a samci si také musí nechat sáhnout na varlata.
* Měl by umět stát v klidové pozici (výstavní postoj) tak, aby se dal posoudit jeho celkový vzhled (hlava, trup, úhlení končetin, ocas atd.)

S sebou nezapomeňte:
* očkovací průkaz
* průkaz původu
* výsledky DKK, výsledky oftalmologické vyšetření, výsledky BEAR testu (pokud jste jej nezaslali e-mailem poradci chovu)
* a dobrou náladu

Případný neúspěch na bonitaci přijměte s optimistickým postojem. Pes zůstává naším nejlepším přítelem, ať je chovný či nikoliv!

Přihláška na bonitaci ke stažení v sekci Ke stažení. Odesílá se poradci chovu (viz Kontakty).

Tvorba stranek pro chovatele