Czech English

Samojed - málo známý název psího plemene, který ale nemá žádnou souvislost se svým českým významem. Proto by jistě pro mnohé bylo zajímavé dozvědět se něco více o původu těchto překrásných psů.

Název samojed je odvozen od jména etnické skupiny kočovných Něnců – Samojedů žijících na pomezí Evropy a Asie. Ti chovali především pastevecké psy, kteří jim hlídali stáda sobů, ale používali je také jako lovecké a tažné psy. O Něncích je známé, že si psů vždy velice vážili a příkladně se o ně starali, a tak se ze samojedů stali velmi důvěřiví psi s vřelým vztahem k lidem.

První samojedi se ve střední Evropě začali objevovat na konci 19. století. Zúčastnili se prvních expedicí do Arktidy a Antarktidy. I Amundsen při dobití jižního pólu používal ve svém spřežení samojeda. Byla to vůdčí fena Etah , kterou si vybral hlavně pro její vynikající povahové vlastnosti. O samojedech se totiž říká, že ostatní plemena saňových psů pracují pro člověka, ale samojedi pracují s člověkem.

V minulosti byli tito psi často používáni pro tah a mnohdy jim byla dávána i přednost před ostatními severskými plemeny. Jak lze však jejich zalíbení v pohybu využít nebo rozvíjet v dnešních podmínkách, například v městě? Pohyb je jejich vrozená přirozenost, ale záleží na majiteli, kolik toho se svým samojedem dělá. Tito psi pro svůj zdravý a žádoucí vývoj vyžadují mnoho pohybu a rádi běhají. V případě, že má majitel pouze jednoho psa, může s ním sám chodit běhat nebo jezdit na kole či na koloběžce. Pokud jich má více, je nejlepší, když si pořídí saně nebo káru a k vzájemné radosti všech s nimi trénuje. Také je možné využít dobré kondice psů na nějakých soutěžích nebo závodech. Různé musherské kluby pořádají v průběhu závodní sezóny, od října do dubna, mnoho závodů, kterých se mohou zúčastnit majitelé jak s jedním psem, tak i s celým spřežením.

Ti, kteří nemají možnost uplatnit se na závodech, se mohou samozřejmě účastnit výstav, které jsou u nás i v celém světě pořádány mnoha kynologickými organizacemi. Pro členy Samojed klubu je jednou ročně pořádána klubová výstava, kde se mohou sejít všichni majitelé samojedů a předvést své překrásné psy nejen před veřejností, ale i sobě navzájem.

Se samojedem se můžete věnovat i řadě moderních sportů jako jsou třeba agility. Nadále jsou však také používáni i k pracovním účelům.

Členem Samojed klubu je i Ústav sociální péče Hajnice, kde jsou samojedi používáni ke canisterapeutickým účelům. Jedná se o léčbu, při které se psi využívají jako prostředníci pro navázání vztahu pacienta s okolím. Samojedi jsou k těmto účelům zvláště vhodní a to pro své výjimečné povahové vlastnosti: pro svou neuvěřitelnou trpělivost, tolerantnost a neagresivnost. Proto velice dobře snášejí "zvláštní" chování pacientů a také malých dětí. Nejlépe povahu těchto psů vystihl Roald Amundsen, který řekl: "Neznám přítulnějšího a oddanějšího tvora, než jsou tito bílí ochočení vlci“.

Za Samojed klub: Roman Tůma  
Tvorba stranek pro chovatele