Czech English

Převzato ze stránek www.cmku.cz

Stáhněte si a vytiskněte formulář ve formátu Adobe acrobat - PDF (67 kb). Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU (Českomoravská kynologická unie, Maškova 3, 182 53 Praha 8). Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné.


Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.
Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Podrobnosti viz příslušná směrnice ČMKU.
Poplatek činí 1500,- Kč + poštovné (cena vč. DPH 1785,- Kč + 83,- Kč poštovné). Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.

Tvorba stranek pro chovatele