Czech English

Dobrý den,
připomínáme všem členům, že do konce měsíce března je potřeba zaplatit členský příspěvek 450 Kč.

Číslo účtu: 2001082844/2010
Variabilní symbol ve formě: 10XXXX 
Za X se dosazuje Vaše čtyřmístné členské číslo. 

 

❗️POZOR ❗️
V případě využití QR kódu je taktéž NUTNO doplnit variabilní symbol, ev. jméno do zprávy. 

Tvorba stranek pro chovatele